آخرین اخبار

نمونه ای از مطالب و روش تدریس اکسل در سایت Learnbal.com

……………………………

درس دوم

۲۲

با سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیز

در طی دو جلسه آتی میخواهیم دستوراتی را یاد بگیریم که بتوانیم جدولی مانند جدول فوق را در اکسل ایجاد، داده ها و فرمولهای لازم را وارد و قالب بندی بکنیم که در واقع جزو مهمترین کارها در اکسل میباشد.

جهت شروع ابتدا به روش توضیح داده شده در درس اول وارد محیط اکسل میشویم (شکل ۱)

۳۳
شکل ۱

ملاحظه میکنید جهت عنوان ستونها از چپ به راست است که برای درج داده های انگلیسی مناسب است چون میخواهیم داده های فارسی وارد کنیم میباست جهت ستونها را از راست به چپ تنظیم کنیم.بدین منظور سربرگ Page Layout را انتخاب کرده در گروه  Sheet optionsدستور Sheet right to left را کلیک میکنیم  (شکل ۲) تا جهت شیت ما راست به چپ شود (شکل ۳).

۴۴

۵۵

حال در سلول A1 عبارت «فاکتور فروش» را مینویسیم سپس با کلیک در سلول A2 عبارت «ردیف» را نوشته با کلید TABبه سلول بعدی رفته و به ترتیب تا عبارت «مبلغ دریافتی» در سلول H2 را تایپ میکنیم (شکل ۴).

۶۶

بعد در سلول A3 عدد ۱ را نوشته با اینتر زدن به…………………..

درس سوم

فرمول نویسی:

ابتدا باید با بحث آدرس سلول آشنا شویم. چنانچه در جلسه قبل نیز گفته شد هر سلول آدرسی دارد که ترکیبی از حرف انگلیسی ستون و عدد ردیف میباشد یعنی وقتی میگوییم سلول D7، یعنی سلولی که در تقاطع ستون D و ردیف ۷ قرار دارد و با انتخاب هر سلول آدرس آن در جعبه نام یا Name box (بخش ۱) نمایش داده میشود (شکل ۱).

۷۷

در فرمول نویسی حتما باید با کاراکتر( = ) شروع شود که این کاراکتر مشخص میکند که در این سلول فرمول قرار خواهد گرفت. حال به مثال زیر توجه کنید:

۸۸

در سلول A1 عدد۴ و در سلول B1 عدد ۲ را داریم حال میخواهیم در سلول C1 حاصل جمع آن دو عدد را پیدا کنیم. بدین منظور در سلول C1  کاراکتر (=) را تایپ کرده، (۴+۲) را در ادامه نوشته و اینتر میزنیم. (شکل ۲)

۹۹

……………..

© تمامی حقوق محفوظ است | learnbal